* Klõpsake kalendris ja valige seadme ostmise kuupäev - leiad selle ostudokumendist
1
* Sisestage või valige bränd
Seda kaubamärki me garantii alusel ei remondi
2
* Sisestage või valige seadme nimi
Seda seadet me garantii alusel ei remondi
3
Valige soovitud seadme kohaletoimetamise meetod
* Sisestage kliendi täpne aadress. 1. Sisestage tänav ja maja number. 2. Sisestage korteri number eraldi (* olemasolu korral).
Teave
* Sisestage kliendi nimi
 
* Sisestage kliendi perekonnanimi
 
* Sisestage kliendi telefoninumber
 
* Sisestage kliendi e-posti aadress (* valikuline)
 
Saate paranduse edenemise teateid

E-post Teateid mitte saata